Les membres du Conseil municipal

Hervé Simard, maire

Grégoire Girard, conseiller

Joëlle Gagnon, conseillère

Denis Quenneville, conseiller

Janic Gagnon, conseillère

Carol Simard, conseiller

Michel Gagnon, conseiller